2 veiledningstimer inkludert


Ved innmelding får du tilbud om 2 veiledningstimer.  Er det ønske om annen oppfølging, ta kontakt for PT-timer.