YinYoga


En rolig og meditativ time. Posisjonene er sittende/liggende og varer i 3-5 minutter. Du utvikler bevisst oppmerksomhetsbruk og spenningsregulering. Det tilrettelegges for en mental ro som hjelper oss å slippe spenninger på veien. En time som passer for alle.