Rent senter


Østfoldbadet Friskhetssenter har en avtale med Antidoping Norge. Vi ønsker å være et sunt og helsefremmende treningssenter fritt for doping.

Bruk av dopingmidler er strengt forbudt, og vi forventer at medlemmer av Østfoldbadet Friskhetssenter, i tråd med Antidoping Norge sine retningslinjer:

  • Tar avstand fra all bruk av dopingmidler og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen
  • Forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Dopinglista er til enhver tid å finne på rentsenter.no
  • Østfoldbadet Friskhetssenter har avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Dersom det registreres tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler vil du kunne bli innkalt til en samtale. Skulle tvilen fremdeles være tilstede etter endt samtale, vil du bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter deg til å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret
  • Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på «Treningssenter» kan bli politianmeldt.
  • Dersom avtale ikke signeres, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og Østfoldbadet Friskhetssenter har anledning til å heve treningsavtalen