Medlemsbetingelser


Generelle vilkår:

Avtalen trer i kraft fra den dato det elektroniske kortet lades opp. Fra dette tidspunkt gjelder alle betingelser og vilkår som følger:

Østfoldbadet forbeholder seg retten til :

– og kunne endre åpningstider

– og bruke deler av anleggets fasiliteter til lukkede aktiviteter

– og kunne stenge inntil 14 dager i året i forbindelse med vedlikehold.

Kunden:

Plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap

Mottar et årskort som er personlig, og det kan ikke benyttes av andre.

Vil ved mislighold og – eller brudd på Østfoldbadets til enhver tids gjeldende sikkerhetsreglement, motta en – 1 – skriftlige advarsel vedrørende misligholdet/overtredelsen. Ved gjentatte mislighold/overtredelser kan Østfoldbadet AS si opp avtalen uten tilbakebetaling.

Må ved endring av bankkonto selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra riktig konto.

Akseptere at medlemskortet ikke kan sies opp dersom anlegget eller deler av anlegget må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.

Avtalegiro:

Prisen og avtalen gjelder for minimum 12 måneder. Oppsigelsestiden etter bindingstiden på 12 måneder er 1 måned.

Trekkdato er den 20. i hver måned.

Ved inngåelse av avtalen betales et – 1 – månedsbeløp kontant.

Prisjustering:

Østfoldbadet AS forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemsprisen ved generell prisjustering på Østfoldbadet AS.

Frysing av medlemskap:

Sykdom som bekreftes med legeerklæring. Familiemedlemskap fryses ikke.

Flytting til fast bopel som er lenger enn 60 km unna Østfoldbadet.

Midlertidig flytting i forbindelse med jobb/militærtjeneste eller studier som er lenger enn 60 km unna Østfoldbadet.

Medlemskortet kan ikke overføres til en annen person.