Ikke tilskudd


Vi har ikke fysioterapeut med tilskudd, så full egenandel må påregnes. Vi har imidlertid kort ventetid.