Egentrening


Treningssenteret på Østfoldbadet skal være et tilbud for alle som ønsker å trene, holde seg i form og bedre livskvaliteten.

For mange er det i seg selv en terskel å begynne å trene på et senter.

Vi har lagt til rette for et lavterskeltilbud med enkle apparater, som vil gi alle muskelgrupper de nødvendige bevegelser og utfordringer.

Apparatene passer alle og kan lett stilles om for den enkelte bruker. Apparatene har innstillinger som gjør at du kan få en fin utvikling på treningsintensiteten.

Tilsvarende øvelser kan også gjøres på noe mer utfordrende apparater i den funksjonelle delen av treningssenteret