Trening med mening

10 august 2023

Trening med mening – Et gratis aktivitetstilbud for deg med kreftsykdom før, under og etter behandling

Fra høsten/sensommeren 2022 vil Østfoldbadet Friskhetssenter, med tilskudd fra Aktiv i Viken, tilby mennesker med kreftsykdom hjelp til å komme i gang med, og opprettholde fysisk aktivitet før, under og etter kreftbehandling. Tilbudet er gratis og vil ledes av kompetente trenere og helserådgivere med utdanning innen trening og rehabilitering, og som er sertifiserte Aktiv-mot-kreft-instruktører fra Norges idrettshøgskole. 

Målgruppe: 

Tilbudet er for personer med kreftsykdom før, under og etter behandling, og som trenger et mer tilrettelagt opplegg enn i tradisjonelle trenings- og aktivitetstilbud i regionen. Vi ønsker også å nå de som har hatt lite erfaring med aktivitet og trening før de fikk kreftsykdom, og som nå er motivert for et mer aktivt liv. 

Aktivitetstilbudet og oppstart: 

·  Ledes av kompetente trenere og helserådgivere, aktiv-mot-kreft-instruktører

·  Gratis deltagelse

·  2 gruppetreninger i uka, hvorav 1 i varmt vann 

·  Tilgang til Friskhetssenteret med trening og bad i deltagerperioden 

·  Oppstart høsten 2022: August – desember

·  Oppstart våren 2023: Januar – juni

·  Begrenset antall plasser

Trening og kreft – Helsefordeler: 

Som de positive følgene økt aktivitet og bedret fysisk form har for hvermannsen, vil det også for deg som har gjennomgått kreftsykdom ha en positiv effekt på livskvalitet, fysisk funksjon, angst og utmattelse (FHI, 2016). 

For mer informasjon eller påmelding send oss en mail til Friskhetssenteret@ostfoldbadet.no eller kontakt oss på mobil: 982 22 122

Bilde: Østfoldbadet Friskhetssenter, Viken fylkeskommune, Bilde av Bente og Hannah