Parkering

9 juni 2023

Parkeringshåndheving fra 4.juli, fortsatt 3 timer gratis

De som besøker Østfoldbadet, og som ønsker å stå utover 3 timer gratis, må betale parkeringsavgift fra 4.juli.

Avgiften kan betales i automat eller via Onepark eller EasyPark appen (sone 0006).

Hos oss har du parkering gratis i 3 timer som tidligere.

Følgende avgifter gjelder for bilparkering via Onepark:

Utenfor Østfoldbadet har vi ca 550 parkeringsplasser for biler som vi deler sammen med Askimtorget.
Her finnes også handicap parkering og mulighet for å lade elbilen. Vi har i tillegg godt tilrettelagt for av- og påstigning for både personbil og busstransport.