Livredderkurs/test


Lovpålagt årlig livreddertest kan utføres på Østfoldbadet.

Dersom du kun skal gjennomføre testen er prisen: Kr 510 per person.

For de som ønsker oppfrisking og trening, arrangeres kurs og test for alle fra 18 år og oppover, spesielt rettet mot ansatte i skoler og barnehager.

Kursets varighet er på 2 timer, og i tillegg trenger man tid til å gjennomføre testen.

Er antall personer under 5 stk er prisen 985 per person.

Er antall personer over 5 stk er prisen 805 per person.

Livreddertester og kurs gjennomføres etter nærmere avtale.

Ta kontakt ved å sende mail til post@ostfoldbadet.no

Instruktør er Terese Brustad.