Livredderkurs/test


Lovpålagt årlig livreddertest kan utføres på Østfoldbadet.

Dersom du kun skal gjennomføre testen er prisen: Kr 575 per person.

For de som ønsker oppfrisking og trening, arrangeres kurs og test for alle fra 18 år og oppover, spesielt rettet mot ansatte i skoler og barnehager.

Livredningskursets varighet er på 2 timer, og i tillegg trenger man tid til å gjennomføre testen.

Prisen pr person er kr 1 095.

Livreddertester og kurs gjennomføres etter nærmere avtale.

Ta kontakt ved å sende mail til post@ostfoldbadet.no

Instruktør er Terese Brustad.