fbpx

Betalingsbetingelser

_hk_3842
_22a7249
_22a8173

Betalingsbetingelser for medlemskap

Generelle vilkår

Denne avtalen trer i kraft fra den dato det elektroniske kortet lades opp. Fra dette tidspunkt gjelder alle betingelser og vilkår som følger:

Østfoldbadet AS

Forbeholder seg retten til å kunne endre åpningstider.

Forbeholder seg retten til å bruke deler av anleggets fasiliteter til lukkede aktiviteter.

Forbeholder seg retten til å kunne stenge inntil 14 dager i året i forbindelse med vedlikehold.

Kunden

Plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap

Mottar et årskort som er personlig, og det kan ikke benyttes av andre.

Vil ved mislighold og – eller brudd på Østfoldbadets til enhver tids gjeldende sikkerhetsreglement, motta en – 1 – skriftlige advarsel vedrørende misligholdet/overtredelsen. Ved gjentatte mislighold/overtredelser kan Østfoldbadet AS si opp avtalen uten tilbakebetaling.

Må ved endring av bankkonto selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra riktig konto.

Akseptere at medlemskortet ikke kan sies opp dersom anlegget eller deler av anlegget må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.

Avtalegiro

Prisen og avtalen gjelder for minimum 12 måneder. Oppsigelsestiden etter bindingstiden på 12 måneder er 1 måned.

Trekkdato er den 20. i hver måned.

Ved inngåelse av avtalen betales et – 1 – månedsbeløp kontant.

Prisjustering

Østfoldbadet AS forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemsprisen ved generell prisjustering på Østfoldbadet AS.

Frysing av årskort

Sykdom som bekreftes med legeerklæring. Familiemedlemskap fryses ikke.

Flytting til fast bopel som er lenger enn 60 km unna Østfoldbadet

Midlertidig flytting i forbindelse med jobb/militærtjeneste eller studier som er lenger enn 60 km unna Østfoldbadet.

Overføring av medlemskap

Medlemskortet kan ikke overføres til en annen person.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta nyttig informasjon og tilbud på e-post!

til toppen